PROFORS ApS – et Professionelt forsikringsagentur

Når du er kunde hos Profors får du rådgivning og hjælp til hvilke forsikringer du har brug for hverken mere eller mindre inden for de agenturer som vi repræsenterer. Du får adgang til vores brancheaftale som er bygget op ud fra den erfaring vi har om denne specifikke branche. Du kan med fordel outsource din forsikringsadministration til Profors.

– Vi er din loyale seriøse sparringspartner i alle erhvervsforsikringsspørgsmål inden for vores agentaftaler
– Vi har det fornødne branchekendskab til at kende din hverdag og de forsikringsmæssige risici du oplever
– Vi involverer os i din virksomhed og alle erhvervs forsikringsmæssige forhold, så du kan koncentrere dig om driften.
– Vi er ude i marken og ved dermed hvad der sker i branchen. Vi er glade for vores mangeårige branchekendskab og kommer gerne ud i det praktiske liv og ser hvad der foregår.

Pension

Hvis du har brug for gennemgang råd og vejledning i forbindelse med pensionsforsikringer, har Profors indgået et samarbejde med Danske Pensionsmæglere som kommer ud på virksomheden og gennemgår bestående pensionsordninger. Danske Pensionsmæglere vejleder også i forbindelse med nytegning og ændring af pensioner.

Kontrol af tilsendt post

For at sikre ,at de policer og girokort der kommer ud til dig er korrekte sendes al post via vort forsikringsagentur i Haderslev , hvor vi kontrollerer både policer og girokort inden det bliver sendt ud til vore kunder.

Hjælp i skadesituationer

Når du har en skade sørger Profors for at skaden bliver anmeldt til forsikringsselskabet. Vi udfylder skadesanmeldelse og sender det videre til forsikringsselskabet. Er der brug for opfølgning sørger Profors også for det. Hvis der er involveret en modpart kontakter Profors skadelidte efter aftale med virksomheden. Profors har samarbejde med Dafor som er en virksomhed der hjælper med opgørelse af store skader på bl.a bygninger.

Løbende ajourføring

Du holder os løbende orienteret om hvad der sker af ændringer i din virksomhed og Profors sørger for at forsikringsselskabet får besked.

– Ændring af arbejdsområder
– Ændring af antal medarbejdere – Køb og salg af maskiner og materiel
– Ændring af geografisk arbejdsområde
– Diverse ændringer i virksomheden
– Der sker ændringer og nye tiltag inden for forsikringsbranchen. Profors vil informere vores kunder i det omfang vi er bekendt med nye tiltag.
– Nye dækningsmuligheder
– Dækningsændringer (forbedringer og forringelser )
– Relevante domme og artikler om skader.

Personlige Besøg

Vi lægger stor vægt på at skabe personlige relationer og på at have et indgående kendskab til dig og din virksomhed.